KAJURI VIP  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1. GIỚI THIỆU VỀ KAJURI VIP 2. GIỚI THIỆU THỨ BA 3. VỀ PHẨN THƯỞNG 4. CHI TIẾT THÊM
1. GIỚI THIỆU VỀ KAJURI VIP
1.1 GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với KAJURI VIP ("của chúng tôi", "chúng tôi", "chương trình khách hàng thân thiết" hoặc "Chương trình")! KAJURI VIP là chương trình phần thưởng dành cho người hâm mộ của chúng tôi để đổi phần thưởng, truy cập vào các sự kiện & cửa sổ bật lên, nhận khuyến mãi độc quyền của thành viên và tin tức thời trang mới nhất. Khi bạn đã tham gia chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, bạn có thể nâng cấp và kiếm phần thưởng với mỗi lần mua hàng bạn thực hiện. Khi trở thành thành viên, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

1.2 ỨNG DỤNG
Chương trình có sẵn trực tuyến tại KAJURI.COM cho các trang web quốc gia khác nhau. Mỗi Tài khoản được đăng ký vào Chương trình một lần, bất kể số lượng chủ thẻ và người dùng được ủy quyền. Mọi giao dịch mua sẽ được tính cho tư cách thành viên của bạn (bao gồm mua hàng chéo trang), nhưng việc nâng cấp và xuống cấp theo cấp độ dựa trên các quy tắc của trang web đã đăng ký của bạn.

1.3 THỜI HẠN HIỆU LỰC
Mua hàng là cần thiết để trở thành một thành viên. Mua hàng đủ điều kiện có nghĩa là mua hàng hóa và thẻ quà tặng thông qua ví KAJURI.COM hoặc thanh toán có sẵn khác tại trang web của KAJURI.COM trong thời gian quy định, không bao gồm số tiền hoàn lại / từ chối / hủy trên đơn đặt hàng của bạn và thanh toán bằng thẻ quà tặng KAJURI.COM
Do thay đổi tỷ giá hối đoái, số tiền đơn hàng có thể bị dao động nhẹ. Cảm ơn bạn thông cảm.

1.4 TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
Không có phí cho thành viên KAJURI.COM. Tư cách thành viên KAJURI.COM chỉ giới hạn cho các cá nhân và giới hạn ở một tài khoản cho mỗi cá nhân.
Đó là nhận dạng của bạn đại diện cho bạn ở độ tuổi hợp pháp để tham gia chương trình của chúng tôi và chịu trách nhiệm về tư cách thành viên của bạn để giữ email và thông tin liên lạc cập nhật trong Tài khoản của bạn.
KAJURI.COM có quyền loại bỏ các Thành viên đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào. Bất kỳ hoạt động gian lận hoặc cố gắng thao túng hoặc lạm dụng Chương trình sẽ dẫn đến việc Tài khoản bị xóa khỏi Chương trình mà không cần thông báo trước. Khi một Thành viên bị chấm dứt, tất cả các phiếu giảm giá và phần thưởng xuất sắc liên quan đến Tư cách thành viên sẽ bị hủy bỏ.

2. GIỚI THIỆU THỨ BA
2.1 GIỚI THIỆU

KAJURI.COM bao gồm bốn trạng thái: Cấp S1, Cấp S2, Cấp S3 (có sẵn cho các thành viên đã mua) và trạng thái Cấp S0 (có sẵn cho các thành viên đã đăng ký).

2.2 THAY ĐỔI
Mỗi cấp có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày thành viên KAJURI.COM đủ điều kiện (không bao gồm cấp S1); sau đó, xác nhận danh tính được yêu cầu mỗi tháng. Làm mới dữ liệu thường mất đến 24 giờ. Vui lòng kiểm tra cấp bậc của bạn sau 24 giờ.
Khi bạn đạt được cấp S1, bạn sẽ có được trạng thái suốt đời. Xin lưu ý rằng cấp bậc thành viên của bạn dựa trên thời gian mua hàng đủ điều kiện hoặc số tiền chi tiêu đủ điều kiện trong 12 tháng qua, tức là 45 ngày trước ngày làm mới mỗi tháng.

3. VỀ PHẨN THƯỞNG
3.1 GIỚI THIỆU

Tư cách thành viên trong Chương trình có thể cho phép bạn nhận nhiều ưu đãi khác nhau ("Ưu đãi") ngoài Phần thưởng. Các chi tiết của các Ưu đãi này được gửi ra theo thời gian trên Trang web của Chương trình.

3.2 ĐIỀU KHÁC
Chi tiết và điều khoản của bất kỳ Ưu đãi nào được nêu trên Trang web của Chương trình đều hợp lệ cho thời hạn thành viên hiệu quả của bạn trừ khi có quy định khác trên trang web của Chương trình.
Xin lưu ý rằng phần thưởng từKAJURI.COM không thể được sử dụng để mua thẻ quà tặng hoặc áp dụng cho các giao dịch mua trước đây.
Phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho các trang web màbạn đã đăng ký.

4. CHI TIẾT THÊM
4.1 PHÊ DUYỆT

Khi bạn tham gia chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, bạn được coi là đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc. Theo quyết định riêng của mình, KAJURI.COM có thể thay đổi, giới hạn hoặc sửa đổi các quy tắc, quy định, phần thưởng, tư cách thành viên VIP của KAJURI.COM hoặc bất kỳ tính năng nào khác của KAJURI.COM và / hoặc có thể chấm dứt KAJURI.COM bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình , bằng cách đưa ra thông báo hợp lý trên trang web và / hoặc qua email. Bạn có thể tham khảo phiên bản mới nhất của quy tắc này trên trang này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng quyền thành viên KAJURI.COM sau khi các điều khoản của các quy tắc này được thay đổi, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các quy tắc sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các quy tắc sửa đổi, bạn nên tự nguyện ngừng thưởng thức các phần thưởng thành viên đã thỏa thuận trong các quy tắc. Vui lòng kiểm tra trang web thường xuyên để cập nhật.

4.2 KẾT THÚC VÀ / HOẶC KHÁM PHÁ
Bạn có thể hủy tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào thông qua Tài khoản của bạn trên trang web hoặc vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của KAJURI.COM. Thỉnh thoảng bạn có trách nhiệm kiểm tra hoặc xem xét các Điều khoản này để được thông báo về mọi thay đổi.
Xin lưu ý rằng việc chấm dứt tư cách thành viên của bạn có nghĩa là bạn sẽ chỉ có thể mua sắm tại KAJURI.COM bằng cách trả phòng cho khách và bất kỳ Điểm nổi bật và Phần thưởng nổi bật nào còn lại trong tài khoản đó sẽ bị mất.

4.3 PHÀM VI TRÁCH NHIỆM
KAJURI.COM có thể sửa đổi các điều khoản của chương trình bao gồm Phần thưởng và Cấp bậc, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình nếu chương trình này không có khả năng chạy theo kế hoạch vì bất kỳ lý do gì (kể cả trong trường hợp gian lận hoặc cố gian lận), có thể dẫn đến mất việc mua và hủy bỏ tất cả các phần thưởng và đặc quyền liên quan đến Chương trình. Bất kỳ sự lạm dụng chương trình nào, không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của chương trình, bất kỳ hành vi sai lệch hoặc bất kỳ hành động nào làm tổn hại đến lợi ích của KAJURI.COM, hoặc gian lận hoặc cố gắng gian lận đều có thể dẫn đến việc thành viên bị thu hồi tư cách thành viên và sẽ ảnh hưởng đến tư cách tham gia của thành viên chương trình.

4.4 GIAO TIẾP
Trong trường hợp sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Điều khoản và Phần thưởng, KAJURI.COM sẽ thông báo qua thư, email và các kênh khác về tiếp thị với sự cho phép của bạn, cũng như hiển thị tất cả các thay đổi trên trang này. Hủy đăng ký sẽ khiến bạn không nhận được tin nhắn của chúng tôi kịp thời và bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ KAJURI.COM trong trường hợp sửa đổi hoặc đình chỉ Chương trình. Xin lưu ý rằng KAJURI.COM có thể tiếp tục gửi cho bạn các email như thay đổi hoặc thông tin về tài khoản của bạn và tư cách thành viên VIP của KAJURI.COM.
KAJURI.COM có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng tiêu chuẩn thành viên của KAJURI.COM bất cứ lúc nào, có thể liên quan đến những thay đổi về trạng thái cấp độ và phần thưởng. Cuối cùng, KAJURI.COM có sức mạnh để giải thích cuối cùng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến KAJURI.COM, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng.