Điều kiện hưởng Quyền lợi thành viên
- Để hưởng các lợi ích thành viên tại cửa hàng trực tuyến https://kajuri.com/ khách hàng vui lòng đăng nhập tài khoản trước khi mua hàng.
- https://kajuri.com/ chưa thể cung cấp các lợi ích dành cho thành viên trong trường hợp khách hàng chưa xác nhận được thông tin thành viên https://kajuri.com/ trước khi mua sắm.
- Chương trình Thành viên https://kajuri.com/ sẽ không thể áp dụng cho đơn hàng giá trị trên 10 triệu đồng.
 
Quyền lợi thành viên
1. Quyền lợi của thành viên https://kajuri.com/ sau khi đăng kí thành công với thông tin cá nhân là quyền lợi trọn đời.
2. Thành viên Kajurivới mỗi 10.000VNĐ mua hàng trên hóa đơn, khách hàng sẽ nhận được 1 điểm.
3. Khách hàng có thể khấu trừ mỗi 100 điểm để nhận được 5000VNĐ, áp dụng tại hình thức mua hàng trực tuyến và tại cửa hàng Kajuri. Số điểm tối thiểu để khấu trừ vào giá trị đơn hàng là 200 điểm.
4. Thời hạn sử dụng điểm: Điểm nhận được sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm thứ hai, tính theo đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm.
Ví dụ: Điểm nhận được vào ngày 27 tháng 6 năm 2018 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
5. Giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên tại cửa hàng Kajuri. Với đơn hàng trực tuyến, khách hàng vui lòng sử dụng mã NEW để nhận được giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên.
6. Nhận ưu đãi nhân 10 lần điểm thưởng áp dụng cho đơn hàng có giá trị cao nhất khi khách hàng mua hàng tại cửa hàng Kajuri hoặc mua hàng trực tuyến trong tháng sinh nhật.
7. Nhận ưu đãi nhân 2 điểm khi mua các sản phẩm của thương hiệu Kajuri.
8. Nhận thông tin mới và ưu đãi đặc biệt thông qua đăng kí nhận bảng tin điện tử.
9. Những đặc quyền khác dành riêng cho thành viên Kajuri.

- Khách hàng có thể tích điểm từ đơn hàng bằng cách sử dụng thẻ Kajuri điện tử. 
- Với mỗi 10.000VNĐ khách hàng thanh toán (sau khi khấu trừ giảm giá), khách hàng sẽ được nhận một điểm. Giá trị nhỏ hơn 10.000đ sau khi được quy đổi điểm sẽ không được cộng dồn hoặc chuyển sang các ưu đãi khác.
- Điểm thưởng sẽ được sử dụng trong lấn mua hàng tiếp theo.
- Số điểm chỉ được sử dụng cho thẻ thành viên Kajuri, chưa thể liên kết với các loại thẻ khác.
- Điểm không thể được chuyển đổi hoặc mua bán như tiền mặt, cũng chưa thể chuyển đổi thành các ưu đãi khác.
- Thời hạn sử dụng điểm: Điểm nhận được sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm thứ hai, tính theo đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm.
Ví dụ: Điểm nhận được vào ngày 27 tháng 6 năm 2018 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 
Đổi điểm
Thành viên Kajuri có thể đổi tối thiểu 200 điểm tương ứng với 10.000VNĐ. Với mỗi 100 điểm tiếp theo, khách hàng sẽ được giảm 5.000vnd.
Để đổi điểm tại cửa hàng Kajuri, khách hàng vui lòng trình thẻ Kajuri điện tử cho thu ngân.
Để sử dụng điểm khi mua sắm trực tuyến, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản thành viênKajuri và sử dụng điểm tại bước thanh toán.
 
Kiểm tra số dư điểm
Khách hàng có thể kiểm tra số điểm hiện tại thông qua các kênh dưới đây:
1. Đăng nhập vào tài khoản thành viên Kajuri tại www.kajuri.vn.
2. Đăng nhập vào tài khoản thành viên Kajuri
3. Liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng 0908954486 (9h-18h00) hoặc Email: [email protected]
4. Kiểm tra tại hóa đơn mua hàng gần nhất.
 
Điều khoản & Điều kiện thành viên
Tôi đồng ý và chấp nhận rằng tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp trong ứng dụng này hoặc thông tin (hay "dữ liệu") từ việc sử dụng tư cách thành viên Kajuri đều thuộc về công ty.
Tôi đồng ý và chấp nhận rằng mục đích thu thập dữ liệu của công ty là để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của nhóm đối tác phân phối với thành viên Kajuri. Công ty sẽ sử dụng dữ liệu phù hợp với mục tiêu của thẻ Kajuri và mang lại hầu hết các lợi ích cho chủ thẻ, tất cả dữ liệu sẽ được sử dụng theo luật và chính sách của Kajuri.
Tôi đồng ý và cho phép công ty cung cấp hoặc trao đổi dữ liệu cho bên thứ 3 nếu mang lại lợi ích đến khách hàng.
Tôi đồng ý và chấp nhận rằng đối với trường hợp hoàn trả lại bất kỳ sản phẩm nào tôi đã mua, tôi sẽ hoàn trả trả lại điểm nhận được từ các sản phẩm đó và bao gồm cả phần quà / ưu đãi mà tôi nhận từ điểm thưởng hoặc trả lại dưới dạng tiền mặt của phần quà/ ưu đãi.
Tôi đồng ý và chấp nhận trường hợp tôi đã sử dụng số dư điểm của mình làm chiết khấu tiền mặt tại Kajuri và tôi trả lại một số sản phẩm, điểm đã trừ sẽ không được hoàn lại.
Tôi đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thành viên Kajuri mà công ty đưa ra, và sửa đổi sẽ được thực hiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và riêng biệt.
Tôi đồng ý và chấp nhận rằng công ty có quyền từ chối / đình chỉ thẻ Kajuri mà không cần giải trình. Công ty có quyền đối với các thay đổi của phần thưởng sử dụng thẻ Kajuri và các lợi ích khác mà không cần thông báo trước. Quyết định của Watsons trong mọi vấn đề sẽ là quyết định cuối cùng.
Thẻ thành viên Kajuri được sở hữu bởi khách hàng, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không thể chuyển nhượng.